Diploma in Maritime Management (In Progress)


PRA DIPLOMA/DIPLOMA

PENGURUSAN MARITIM

Diploma ini tertumpu kepada aktiviti yang berlaku di sektor pengangkutan maritime dengan menekankan kepada pengurusan perkapalan, pelabuhan dan pengurusan maritim dengan menekankan kepada pengurusan perkapalan, pelabuhan dn pengurusan marin. Kursus ini melengkapkan graduan dengan pengetahuan liberal seperti komunikasi interpersonal, teknologi multimedia, pemikiran positif, ilmu pengurusan am dan pengurusan yang berkaitan dengan maritim dan pelabuhan.

Program ini dirancang khusus berdasarkan kepada keperluan sumber manusia dan sektor maritim negara. Dengan kompetensi dalam bidang-bidang pengurusan, operasi maritime, undang-undang laut dan pengangkutan, para graduan berpeluang menjadi eksekutif / penolong pengurus pengangkutan maritime dan logistic yang kompeten dalam sektor pengangkutan negara. Mereka juga berpotensi untuk berkecimpung dalam sektor awam dan sektor swasta.

Bidang Kerjaya
• Sektor Awam
• Sektor Korporat dan Swasta
• Perkapalan
• Pelabuhan
• Perniagaan Antarabangsa
• Sektor Pendidikan
• Sektor Keusahawanan

register